Św. Jadwiga i Św. Elżbieta

Archiwalna fotografia z 1975 r. dokumentująca część ryzalitu wschodniego, na wysokości pierwszego piętra. Widoczne tu posągi przedstawiają prawdopodobnie Św. Elżbietę i Św. Jadwigę. W tamtym czasie rzeźby i inne widoczne na zdjęciu dekoracje mają już znaczne uszkodzenia - w kolejnych latach figury zostały skradzione, a kamieniarka okien (maswerki) zniszczona.
Rzeźby świętych znajdowały się już na wcześniejszym - mniej wydatnym i węższym ryzalicie - który został przebudowany w jednej z faz rozbudowy pałacu. Figury przeniesiono wtedy na te - widoczne na zdjęciu - nowe miejsca.


Źródło zdjęcia: http://sopot.fotopolska.eu/1139701,foto.html?o=b12850

 

Pałac w 1981 r.

Fotografia przedstawiająca północną część elewacji zachodniej pałacu. Z pewnością lata 80. XX w. to czas, gdy pałac ma już za sobą okres największej dewastacji i na pierwszy rzut oka stan tej elewacji niewiele różni się od stanu obecnego. Jednak, gdy przypatrzymy się dokładnie i porównamy z aktualnymi fotografiami widać, że ubytki tynków są dzisiaj większe. A przede wszystkim nie ma już dziś na szczycie ryzalitu dekoracyjnego kwiatonu. Trudno dociec, czy spadł z powodu uszkodzenia, czy został zrzucony.
Co ciekawe, bezpośrednio przed pałacem widać ogrodzenie z siatki. Czyniono więc jakieś próby "zabezpieczenia" pałacu przed swobodnym dostępem.


Źródło zdjęcia: http://sopot.fotopolska.eu/1139474,foto.html?o=b12850Portyk narożny

Fotografia fragmentu pałacu wykonana w 1974 r. Widać tu narożny portyk wejściowy, który znajduje się na elewacji zachodniej, pomiędzy wejściem głównym a wejściem do kaplicy. Wpatrując się w zdjęcie można dostrzec nawet spiralne schody, które usytuowane były w wieży południowej. Oczywiście dziś już ten element jest w "dużo gorszym" stanie - właściwie niewiele z niego pozostało. Kolumna została zniszczona lub skradziona, a po łękach pozostały tylko przyścienne fragmenty.Źródło zdjęcia: http://sopot.fotopolska.eu/1132741,foto.html?o=b12850

 

Schody do stawu

Fotografia wykonana w 1974 r. na schodach prowadzących do stawu. Z prawej strony widoczny postument rzeźby jednego z dwóch jeleni, które pierwotnie flankowały schody. Posągi te zostały skradzione w latach 40. XX w., czyli jeszcze przed pożarami pałacu. Jedna z hipotez mówi, że zostały przeniesione do Warszawy, do któregoś z miejskich parków. Nie ma jednak potwierdzenia tej informacji.


Źródło zdjęcia: http://fotopolska.eu/1147051,foto.html?o=b12850strona główna