Mauzoleum Schaffgotschów w Kopicach zlokalizowane jest przy kościele parafialnym, w centralnej części miejscowości. Zostało wzniesione w drugiej połowie XIX w. w stylu neoklasycystycznym, prawdopodobnie wg projektu architekta Carla Lüdecke i przeznaczone jako kaplica grobowa Joanny Schaffgotsch i Hansa Ulricha Schaffgotscha. Budynek posiada zwartą, jednokondygnacyjną bryłę na planie prostokąta. Część środkowa nieco wyższa (od części południowej i północnej) posiada ryzalit od strony wschodniej, gdzie znajduje się ołtarz, ujęty w portyk z kolumnami z kapitelami jońskimi. Budynek przekryty symetrycznymi dachami dwuspadowymi z poszyciem z blachy miedzianej. Elewacje z ceramicznej cegły licowej z artykulacją i detalami z piaskowca. W górnej części elewacji wschodniej dwa reliefy ceramiczne z postaciami aniołów, zaś na elewacji południowej ornamenty z cegły w formie krzyży greckich. Ściany ryzalitu wieńczone fryzem ceramicznym z motywem palmety. Wejście do kaplicy od strony południowej. Na poziom balkonu (empory) akcentowane portykiem z kolumnami z kapitelami jońskimi. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, w górnej części szklone z kutymi kratami ozdobnymi. Elewacja południowa zwieńczona tympanonem trójkątnym z akroterionami oraz polem wypełnionym herbem. Schody na poziom empory w formie wachlarzowej z bloków granitowych. Balustrady kute. Wnętrze kaplicy jednoprzestrzenne, z podziałem na część ołtarzową, część główną i część wejściową z balkonem. Elementy wnętrza utrzymane w stylu neoklasycystycznym. Ściany wewnętrzne tynkowane, dekorowane boniowaniem oraz wysokim cokołem z okładzinami marmurowymi. W części centralnej sarkofagi kamienne z dekoracją elementami architektonicznymi i ornamentami roślinnymi. Na frontach herby. Przekrycie części środkowej w formie spłaszczonej kopuły na pendentywach oraz szklonym oculusem. Przekrycie pozostałych części sklepieniami kolebkowymi. Na ścianach bocznych, powyżej sarkofagów, epitafia kamienne ujęte w obramowania. Ołtarz na ścianie północnej w formie krzyża z figurą Chrystusa, wsparty na czterech kolumnach, wyniesiony na dwóch stopniach. Posadzki z drobnowymiarowych płytek ceramicznych. Empora wsparta na dwóch kolumnach z kapitelami doryckimi. Balustrada kuta. Po drugiej wojnie światowej mauzoleum było wielokrotnie dewastowane - sarkofagi otwierane, a szczątki zmarłych profanowane. Akty wandalizmu spowodowały uszkodzenia i ubytki kamiennej konstrukcji i dekoracji sarkofagów. Brak bieżącej konserwacji doprowadził do nieszczelności poszycia dachu. W 1978 r. podjęto decyzję o pochowaniu szczątków zmarłych w mogile zbiorowej przy mauzoleum. W 2017 r. nagrobek Schaffgotschów (jak i inne pozostałe na przykościelnym cmentarzu) został likwidowany. Tego samego roku rozpoczęto starania mające na celu remont mauzoleum. 28 października 2019 r. odbyła się ekshumacja Schaffgotschów i powtórny pochówek w grobowcu. Remont kaplicy ukończono w 2022 r. Szczegóły społecznej akcji ”Odrestaurujmy razem mauzoleum rodziny Schaffgotsch w Kopicach” można znaleźć na stronie www.mauzoleumkopice.pl