23 kwietnia 10:00 - otwarcie wystawy poświęconej ks. Janowi Dzierżonowi (Kopice nr 48 - przy pałacu - kustosz wystawy p. Stanisław Bojarski, ekspozycja przygotowana przy udziale Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku) 10:30 - zwiedzanie mauzoleum Schaffgotschów 10:50 - zbiórka pszczelarzy przy sztandarze (pod kościołem) 11:00 - msza święta w intencji pszczelarzy, po mszy prelekcja na temat wpływu produktów pszczelich na zdrowie człowieka Przy kościele do obejrzenia również wystawa tematyczna (plansze) poświęcona 200-leciu kościoła w Kopicach i 400-leciu kościoła w Więcmierzycach, przygotowana przez dra Henryka Niestroja z Archiwum Państwowego w Opolu
wydarzenia
Miód księdza Jana - słoiczek 30 ml / 10 zł MischMasz - konfitura - słoiczek 30 ml / 10 zł Widokówka / 5 zł
produkty okolicznościowe
Ks. dr Jan Dzierżon (ur. 16.01.1811 r., zm. 26.10.1906 r.) współzałożyciel Śląskiego Towarzystwa Pszczelnego, zwany “ojcem współczesnego pszczelarstwa”.
Fotorelacja z wystawy Zdjęcia: Lidia Gąsiorek